logo_konferencja_DT_2023

Ogólnopolski Dzień Transplantacji

W dniu 26 stycznia 2023 r. Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni wraz z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 zorganizowali spotkanie edukacyjno-informacyjne w ramach Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji i Kampanii “Drugie Życie”. Wydarzenie miało na celu propagowanie idei dawstwa narządów, oraz zwiększenie świadomości i wiedzy młodzieży szkół ponadpodstawowych na temat transplantacji.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, pacjenci po przeszczepie, lekarze, przedstawiciele fundacji Fresenius Medical Care oraz jednostki samorządowe z terenu powiatu wrzesińskiego:

  • Prof. Maciej Głyda – wojewódzki konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej.
  • Dr Piotr Skalski – kierownik oddziału anestezjologii Szpitala Powiatowego we Wrześni.
  • Anna Jackowska- Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
  • Dionizy Jaśniewicz – Starosta Powiatu Wrzesińskiego.
  • Artur Mokracki – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września.
  • Dr Tomasz Prystacki – prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska.
  • Urszula Kosmecka – prezes zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni.
  • Pacjenci po transplantacji i osoby po donacji (mieszkańcy naszego powiatu): Barbara Rewers, Sylwia Szkudlarek wraz z synem Sebastianem Szkudlarkiem oraz Jan Stępniak.
  • Kinga Adamczewska – koordynator kampanii Drugie Życie.
  • Agnieszka Patelka, PR menadżer Fresenius Medical Care Polska, organizatora Kampanii “Drugie Życie”.

Wydarzenie otworzył Bogdan Nowak Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych, który powitał zaproszonych gości i prelegentów. W dalszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich, którzy wyrazili swoje wsparcie i uznanie dla tego typu wydarzeń i kampanii, podkreślając jak bardzo są one potrzebne.

Uczniowie, którzy moderowali wydarzenie odczytali list Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, który ze względu na inne obowiązki służbowe nie mógł dotrzeć na spotkanie.

Wystąpienia merytoryczne rozpoczął prof. Maciej Głyda, który przybliżył medyczne aspekty transplantacji, a co najważniejsze obalił wszelkie mity funkcjonujące w społeczeństwie na temat dawstwa narządów. Kolejnym prelegentem był dr Piotr Skalski, który omówił jak sytuacja dotycząca przeszczepów wygląda we wrzesińskim szpitalu powiatowym. Po krótkiej przerwie, która była świetnym momentem do dyskusji i rozmów, a przede wszystkim okazją do pobrania od wolontariuszy oświadczenia woli, przyszedł czas na historie naszych pacjentów. Barbara Rewers, Sylwia i Sebastian Szkudlarkowie oraz Jan Stępniak opowiedzieli swoją walkę o zdrowie, za każdym razem podkreślając, że transplantacja uratowała im życie i mogą teraz się nim cieszyć. Chwile te naznaczone były wieloma wzruszeniami, emocjami i wspomnieniami. Niewątpliwie była to żywa lekcja empatii, pokory a przede wszystkim nauka tego, jak docenić to co mamy bezcenne, czyli zdrowie i życie.

Dziękujemy wszystkim gościom i prelegentom za obecność i bardzo cenny, merytoryczny oraz prawdziwy głos. Podziękowania kierujemy do Pana Starosty Dionizego Jaśniewicza oraz Pana Burmistrza Tomasza Kałużnego za objęcie patronatem honorowym naszego wydarzenia oraz za wsparcie finansowe. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Pani Marzeny Tabaczyńskiej-Kuźmy za udostępnienie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.

Relacja z wydarzenia w TVP Poznań: https://poznan.tvp.pl/65880376/nie-zabieraj-narzadow-ze-soba-na-ziemi-sa-bardziej-potrzebne-przekonywali-lekarze

Koordynatorzy wydarzenia:
Anna Pawlak – szkolny koordynator promocji zdrowia
Piotr Jóźwiak – psycholog/pedagog szkolny

Moderatorzy: Olga Wojciechowska klasa 4 TEkp oraz Jakub Lewandowski klasa 4 TE
Autor zdjęć: Nikodem Jezierny klasa 4 TBp
Zaangażowani uczniowie: Julia Szymańska i Głowala Adam klasa 1 TR

Skip to content