logo_CSW_2022

Nasza szkoła programuje z CSW@2020

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w podprojekcie edukacyjnym ULI (Uczniowskie Laboratoria Informatyczne) – Nasza szkoła programuje z CSW@2020. Podprojekt skierowany jest do wszystkich szkół uczestniczących w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Podprojekt trwa od 01.11.2022 r. do 30.04.2023 r.

Głównym celem podprojektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie umiejętności programowania. Udział w podprojekcie jest bezpłatny i zapewnia:

 • dostęp wszystkim uczniom i nauczycielom do platformy zawierającej kursy online z zakresu bezpieczeństwa oraz nauki programowania z języków: C++, Python i obsługi baz danych w języku SQL;
 • szkolenie z zakresu obsługi Platformy udostępniającej kursy online;
 • wykorzystanie platformy do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w zakresie nauki programowania;
 • wsparcie ze strony ekspertów w zakresie obsługi platformy i metodyki nauczania programowania.

Opiekunem grupy jest pan Rafał Mikołajczak, specjalistą ds. wdrażania rozwiązań IT pan Paweł Grześkowiak.

Uczniowie biorący udział w projekcie:

 • Oliwier Andrzejewicz klasa 2 TI
 • Paweł Czarnecki klasa 3 TI
 • Nikodem Hęś klasa 3 TI
 • Filip Kaźmierczak klasa 3 TI
 • Konrad Konieczny klasa 3 TI
 • Konrad Król klasa 3 TI
 • Marcel Lemiesz klasa 3 TI
 • Zuzanna Łodaj klasa 3 TI
 • Bartosz Nowak klasa 3 TI
 • Bartłomiej Przybylski klasa 2 TI
 • Jan Serafinowicz klasa 3 TI
 • Aleksander Wrzaskowski klasa 3 TI

Uczniowie poznają język programowania Python, następnie przygotują scenariusz misji programistycznej i wraz z ekspertami wspólnie opracują rozwiązanie.

Skip to content