logo_Mielżyn_2022

Finał świątecznej zbiórki dla DPS w Mielżynie

Jak co roku, w okresie przedświątecznym, nasza szkoła okazała pomoc i wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, który zapewnia godne warunki życia, oraz całodobową opiekę socjalną, lekarską i pielęgniarską dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ruchowymi.

Nasi uczniowie, rodzice, dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły stanęli na wysokości zadania, okazując ogromne serce i chęć pomocy. Efektem końcowym zbiórki były zapakowane po sam dach samochody Pana Dyrektora Bogdana Nowaka oraz Pana Wicedyrektora Marka Chęcińskiego, którzy wraz z Panią Anną Jankowską osobiście dostarczyli zebrane artykuły do ośrodka.

Ogromnie dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w przebieg całej zbiórki: dyrekcji szkoły, uczniom, rodzicom, gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły za bezinteresowną pomoc.

Jednocześnie gratulujemy empatycznej postawy, która jest godna naśladowania i pielęgnowania. Życzymy aby okazana pomoc ludziom w potrzebie dawała siły i ogromną satysfakcję nie tylko w czasie Świąt, ale przez wszystkie kolejne dni. Przekazujemy również ogromne podziękowania od pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie!

Społeczność Zespołu Szkół Politechnicznych
im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Skip to content