logo_edukacja_Wrocław_2022

Wycieczka edukacyjna do Wrocławia

Dnia 6 grudnia 2022 roku klasy I TR, II TER, IV Tek i IV Ekp brały udział w wycieczce edukacyjnej do Wrocławia. Po 3 latach przerwy, spowodowanej epidemią Covid-19, udało nam się w końcu powrócić na Uniwersytet Wrocławski.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wykładu dr hab. Doroty Tanety-Skwiercz pt. “Odpowiedzialny konsument, to TY … albo i nie”. Następnie, po krótkiej przerwie, miało miejsce drugie wystąpienie. Tym razem Pani Katarzyna Wołowiec – kierownik Sekcji ds. Relacji z Otoczeniem Edukacyjnym oraz koordynatorka projektu “Liderzy wiedzy – Liderzy sukcesu”, omówiła ofertę UEW dla kandydatów na studia I stopnia.

Młodzieży klas ekonomicznych przedstawiono wszystkie kierunki prowadzone przez uczelnię, zasady rekrutacji, koła naukowe, organizacje studenckie, stypendia, program Erasmus + oraz opowiedziano jak wygląda codzienność studenta.

Od razu po wizycie na uczelni, uczniowie ZSP, bogatsi o nową wiedzę, związaną z problemem konsumpcjonizmu i znaczeniem zrównoważonego rozwoju, udali się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, gdzie mieli szansę wdrożenia w życie zasad bycia odpowiedzialnym konsumentem 😀.

Opiekunkami wycieczki były nauczycielki przedmiotów ekonomicznych, panie Anna Chęcińska, Małgorzata Głowacka, Anna Kołodziejczak i Roksana Owczarzak.

Skip to content