logo_konferencja_Wielkopolska_2022

Wielkopolska Konferencja “Przedsiębiorcy w dobie kryzysu”

17 Listopada 2022 roku we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyła się Wielkopolska Konferencja “Przedsiębiorcy w dobie kryzysu”, której celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak przetrwać w nadchodzącym kryzysie gospodarczo-energetycznym.

Organizatorem konferencji było Wrzesińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców przy współudziale Powiatu Wrzesińskiego oraz Miasta i Gminy Września. Dzięki uprzejmości organizatorów, uczniowie klasy 4 w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w pierwszej części spotkania, której głównym punktem było wystąpienie Ministra Adama Abramowicza – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz wykład prof. dr hab. Krzysztofa Hajdera na temat “Przedsiębiorcy w dobie kryzysu. Perspektywa na rok 2023 w ujęciu makroekonomicznym”.

Każdy panel kończyła dyskusja specjalisty z uczestnikami konferencji. Taka wymiana informacji i doświadczeń była cenną lekcją ekonomii dla naszych młodych ekonomistów.

Skip to content