logo_niezwykla_matematyka_2022

Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym (Nie)zwykła matematyka.

Głównym celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Realizując zadania projektowe uczniowie będą mogli zobaczyć związek matematyki z życiem codziennym oraz ćwiczyć sprawność rachunkową, kreatywność, współpracę w grupie, wyobraźnię geometryczną, myślenie logiczne.

W projekcie biorą udział nauczyciele matematyki, języka angielskiego, przedmiotów informatycznych, ekonomicznych oraz architektury krajobrazu.

Skip to content