spotkanie SSP6_mini

Projekty dziedzińców dla SSP6 we Wrześni

W ostatnim tygodniu nauki dziewczyny z 4 TA uczestniczyły w spotkaniu z Panem Dariuszem Andrzejewskim – dyrektorem Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.

Wizyta była związana z podsumowaniem prac projektowych oraz przedstawieniem koncepcji zagospodarowania dziedzińców w SSP6. Nasze projektantki pracowały nad tym zadaniem od stycznia i było one ukoronowaniem ich 4-letniej nauki. Do przygotowania projektów oraz dokumentacji projektowej niezbędne były wiedza i umiejętności zdobyte na lekcjach przedmiotów zawodowych. Prace poprzedziły spotkanie oraz konsultacje z “inwestorem” oraz przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji i pracowników SSP6. Dzięki nim dziewczyny dowiedziały się, jakie są potrzeby każdej z tych grup społeczności szkolnej i mogły zaproponować odpowiednie rozwiązania.

Mamy nadzieję, że z czasem nasze pomysły zostaną wcielone w życie.

Zdjęcia prac dostępne są na FB architektury krajobrazu ZSP.

Skip to content