logo_WE_UP_2021

24 marca 2022 roku miała miejsce 7 edycja Dnia Współpracy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ze szkołami partnerskimi, do których należy Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wydarzenie odbyło się w formule on-line na kanale wydziałowym serwisu YouTube. Uczestnikom wydarzenia zaprezentowano działalność naukową i dydaktyczną Wydziału w powiązaniu z ciekawymi wywiadami, webcastami, relacjami studentów, konkursem wiedzy ekonomicznej oraz materiałami studenckich kół naukowych i samorządu Wydziału.

Dyrekcja, nauczyciele oraz doradcy zawodowi spotkali się z władzami wydziału oraz pracownikami naukowymi na “Kwadransie” organizacyjno-informacyjnym, który odbył się na platformie MS Teams. W spotkaniu ze strony Wydziału Ekonomicznego brała udział prof. dr hab. Władysława Łuczka oraz dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann. Dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann przedstawi ofertę wykładów w ramach Akademickiej Wiosny, propozycję spotkań dedykowanych małym grupom uczniów oraz dalsze możliwości rozwijania współpracy. Prof. dr hab. Władysława Łuczka ogłosiła natomiast szóstą edycję konkursu Zostań ekonomistą, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. Laureaci Konkursu otrzymują zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia I stopnia bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki studiów oferowane przez Wydział Ekonomiczny UPP.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klasy 2 Tek i 3 Tek pod opieką pani Anny Kołodziejczak i pani Małgorzaty Głowackiej.

Skip to content