ULI_Prace_nad_makietą 18

Prace nad makietą osiedla

Z początkiem marca uczniowie biorący udział w podprojekcie Uczniowskie Laboratoria Informatyczne w ramach Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. rozpoczęli prace nad montażem elementów 3D oraz programowaniem robotów LEGO SPIKE.

Swoją pracę poprzedzili wymianą pomysłów wykorzystując narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

Skip to content