logo_stroik_2021

Konkurs na najciekawszy stroik bożonarodzeniowy rozstrzygnięty!

Komisja konkursowa, na czele której stanął pan dyrektor Bogdan Nowak, wyłoniła zwycięską klasę, która wzięła udział w konkursie (regulamin) organizowanym dziesiąty rok przez Samorząd Uczniowski. Podstawowym celem konkursu była integracja klasy, ponadto jury zwracało uwagę na oryginalność kompozycji i estetykę wykonania.

Pierwsze miejsce zajęła klasa I TER (technik ekonomista/rachunkowości) – nagrodą jest dofinansowanie do spotkania wigilijnego w wysokości 100 zł ufundowane przez Radę Rodziców, drugie miejsce ex aequo zajęły klasy I TB (technik budownictwa) i 1 TE (technik elektronik). Nagrodą jest Joker zwalniający z odpytywania i sprawdzianów w wybranym dniu.

Gratulujemy wszystkim klasom, które wzięły udział w konkursie.

I miejsce klasa I TER

II miejsce klasa 1 TB

II miejsce klasa 1 TE

Skip to content