logo_wycieczka_Rogalin

Wycieczka w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki “Poznaj Polskę”

Dnia 17 listopada 2021 roku uczniowie klas: I moo – operator obrabiarek skrawających i mechatronik oraz 2 mpr – mechanik precyzyjny – Szkoły Branżowej I stopnia nr 1 ZSP we Wrześni, pod opieką Pani Alicji Śmiejkowskiej, Magdaleny Kosteckiej i Pana Grzegorza Machińskiego, brali udział w wycieczce realizowanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki “Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie miało wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 1904 zł. udało się zwiedzić Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie oraz Muzeum Pałac w Rogalinie (pałac, powozownia, galeria obrazów oraz ogród i park).

Skip to content