kalendarz

Matematyczny Kalendarz Adwentowy

Zapraszamy uczniów do udziału w adwentowej przygodzie z matematyką.

»Matematyczny Kalendarz Adwentowy« to internetowy konkurs matematyczny dla uczniów szkół średnich województwa wielkopolskiego. W każdy dzień adwentu o godzinie 20:00 będzie publikowane zadanie matematyczne, którego rozwiązanie należy przesłać do godziny 18:00 dnia następnego za pomocą formularza internetowego znajdującego na tej stronie https://adwentowy.edu.pl/.

Rozwiązanie zadania polega na określeniu, które ze zdań A, B, C, D, E są prawdziwe. Uczestnik przesyła rozwiązania składające się tylko z tych wybranych liter A, B, C, D, E, które reprezentują prawdziwe zdania. Za poprawnie rozwiązane zadanie przyznany jest jeden punkt. Od 29 listopada 2021 roku, od godziny 18:00, Organizatorzy publikować będą ranking uczestników. Uczestnik, który wysłał większą liczbę poprawnych rozwiązań, zajmie w rankingu wyższe miejsce. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilka osób, o kolejności w rankingu decyduje łączna liczba poprawnie wskazanych zdań prawdziwych, a w przypadku tej samej liczby punktów i podpunktów łączna pozycja wyznaczana na podstawie czasów przesłania rozwiązań.

 Na stronie https://adwentowy.edu.pl/ znajdują się również: regulamin konkursu, formularz rejestracyjny i próbne zadanie.

Konkurs rozpocznie się w pierwszą niedzielę adwentu 2021, czyli 28 listopada 2021 roku o godzinie 20:00.

Dołącz do zabawy!

Skip to content