logo_mlodziez_wrzesinska_projekt_2021

Projekt “Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci”

W ramach realizowanego w szkołach projektu Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci, uczniowie szkół ponadpodstawowych zwiedzili kolejne wyjątkowe dla naszej historii miejsca. Pierwsze z nich to Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, które powstało w miejscu dawnego Niemieckiego obozu karno-śledczego w Żabikowie koło Poznania, założonego przez hitlerowców w kwietniu 1943 roku. Obóz w Żabikowie nosił oficjalne nazwę Polizeigefängnis der Sicherhaitspolizei und Arbeitserziehungslager Posen-Lenzingen (Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy Poznań-Junikowo) i był obozem przejściowym, skąd deportowano więźniów do obozów koncentracyjnych – do KL Auschwitz, a następnie do Gross-Rossen, Mauthausen, Sachsenhausen, Ravensbrück.

Miejscem mniej znanym niż inne miejsca Holocaustu jest Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof. Znajdujące się we wsi Chełmno nad Nerem muzeum, powstało dla upamiętnienia ofiar obozu zagłady założonego przez Niemców. Kulmhof, był pierwszym niemieckim obozem natychmiastowej zagłady Żydów w okupowanej Polsce. Funkcjonował od jesieni 1941 roku do kwietnia 1943 oraz krótko w 1944 roku. Było to główne miejsce masowej zagłady ludności żydowskiej z Kraju Warty oraz więźniów łódzkiego getta. Miejsce śmierci około 200 tys. osób, głównie Żydów, ale także Romów, Polaków, Rosjan i Czechów. Obecnie działa tam Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof, w którym przygotowano dla młodzieży.

Uczestnicy projektu mogli wysłuchali historii mówiących o całych wymordowanych społecznościach, ale także poznali losy pojedynczych więźniów. Brali udział w zajęciach edukacyjnych, opracowanych na podstawie materiału źródłowego, pozwalającego poznać poruszającą historię m.in. dzieci łódzkiego getta.

Reakcje młodzieży, ich zainteresowanie tematem i okazywane emocje pozwalają wnioskować, że projekt ma racje bytu, jest potrzebny i powinien być kontynuowany.

Projekt Młodzież wrzesińska z wizytą w miejscach pamięci realizowany jest pod patronat honorowym:

Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego we Wrześni, Miasta i Gminy Września, Forum Dialogu.

Patronat medialny:

Wiadomości Wrzesińskie, Przegląd Powiatowy.

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz

Skip to content