logo_IRSZ_2021-2022

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Tym razem inauguracja roku szkolnego została podzielona na dwa etapy.

O godzinie 9:00 odbyło się spotkanie z uczniami klas pierwszych. Dyrektor Bogdan Nowak uroczyście powitał 246 nowych uczniów, którzy będą kształcić się w zawodach: technik informatyk, technik elektronik, technik budownictwa, technik mechanik, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu oraz (po raz pierwszy) technik rachunkowości. Przyjęto także uczniów do klas szkoły branżowej w zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechatronik oraz do klasy patronackiej – mechanik precyzyjny.

O godzinie 10:00 wychowawcy starszych klas spotkali się ze swoimi uczniami.

Wszystkim naszym uczniom i Dyrektor szkoły, i nauczyciele życzą przypływu energii koniecznej w zmaganiu się z trudną rzeczywistością i pokonywaniu wszelkich przeszkód – a przy tym wszystkim – powodzenia, pasma sukcesów i tak bardzo potrzebnego nam spokoju w nowym roku szkolnym.

Skip to content