logo_UPP_2021

Dzień Współpracy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

26 marca 2021 roku odbył się 6 Dzień Współpracy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tegorocznej edycji udział wzięła klasa 3 Tek (technik ekonomista) wraz z opiekunkami Anną Kołodziejczak i Roksaną Owczarzak.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, Wydział Ekonomiczny przygotował wydarzenie na kanale wydziałowym serwisu YouTub. W trakcie spotkania zaprezentowano działalności naukową i dydaktyczną uczelni w powiązaniu z ciekawymi wywiadami, wykładami oraz materiałami przygotowanymi specjalnie na ten dzień przez studenckie koła naukowe, samorząd wydziału, jak i samych wykładowców. Podczas transmisji udostępniono CZAT, dający możliwość zadawania pytań i porozmawiania z przedstawicielami wydziału, studentami reprezentującymi wybrane kierunki studiów.

W programie Dnia Współpracy nie zabrakło także innych stałych już elementów tego wydarzenia. Odbyło się spotkania nauczycieli szkół partnerskich z gronem dziekańskim i kadrą wydziału (część realizowana na platformie edukacyjnej Ms Teams) oraz został przeprowadzony Quiz Ekonomiczny (z wykorzystaniem MS Teams oraz aplikacji Kahoot).

Szczególnie miłym dla naszej szkoły akcentem był wywiad z Katarzyną Bosacką absolwentką ZSP we Wrześni, która jest jest obecnie studentką kierunku Finanse i Rachunkowość i członkiem Studenckiego Koła Naukowego Młodych Księgowych i Finansistów. Pani Katarzyna jest laureatką I edycji konkursu Zostań Ekonomistą, organizowanym przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W swojej prelekcji zaprezentowała założenia i główne zasady konkursu, zachęcając wszystkich do udziału. Przypomnijmy, że laureaci konkursu otrzymują indeks na Wydział Ekonomiczny. W tym roku naszą szkołę w Konkursie będą reprezentowały dwa zespoły. Trzymamy kciuki!

Skip to content