mechanik_precyzyjny

Wyniki konkursu na hasło reklamujące klasę patronacką

W konkursie na hasło reklamujące klasę patronacką komisja konkursowa przyznała cztery równorzędne miejsca. Konkurs wygrali: Adam Skibiński (kl. II TEp) z hasłem “Zawodowo – Solidnie – Praktycznie. Mechanik precyzyjny w ZSP”, Dominik Szczygieł (kl. III TI), który zaproponował hasło “Precyzyjnie wybrana przyszłość”, Szymon Jakubowski (kl. IV TI) autor hasła “Mechanik precyzyjny – zawód innowacyjny”, oraz Marcin Jasiecki (kl. III TI) z hasłem “Precyzyjniej wybrać nie możesz”.

Wybrane hasła pojawią się w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej szkoły oraz w prasie i radiu. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Ze względu na obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie.

Skip to content