accounting, report, credit card

Konkurs “Zobaczyć Matematykę”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w XIII edycji konkursu “Zobaczyć Matematykę” organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Nowy adres strony konkursu to: www.zobaczycmatematyke.agh.edu.pl

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch wersjach:

  1. Pierwsza z nich to wersja klasyczna, polegająca na przygotowaniu strony internetowej, której celem jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych narzędzi komputerowych, jakimi są przeglądarki internetowe i oprogramowanie niekomercyjne. Uczestnik konkursu powinien samodzielnie przygotować stronę internetową, która w sposób przystępny i atrakcyjny przybliży zagadnienie związane z matematyką wybrane przez autora strony.
  2. Druga z wersji konkursu to wersja artystyczna, która ma na celu propagowanie matematyki za pomocą pracy plastycznej w dowolnej trwałej technice plastycznej, np. obraz, grafika, rysunek, pastel itp.

Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2021 r. Jak co roku, dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konkursu “Zobaczyć Matematykę”

Witold Majdak

Skip to content