uid_6df244627f3b6047965c9ab0824918691603197426620_width_900_play_0_pos_0_gs_0_height_506

Z badań przeprowadzonych przez TNS Polska (na zlecenie Ministerstwa Zdrowia) wynika, że chociaż ponad połowa społeczeństwa deklaruje chęć oddania po śmierci narządów i tkanek do przeszczepu, aż 80% Polaków nigdy nie rozmawiało na ten temat z bliskimi. To oznacza, że w większości przypadków rodzina nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie lekarza: “Czy zmarły chciałby, żeby jego narządy zostały oddane do przeszczepu w przypadku śmierci?”. Jednak jest coś takiego jak oświadczenie woli.

Oświadczenie woli
Z powodu wątpliwości i niewiedzy wiele osób waha się z podpisaniem oświadczenia woli, co sprawia, że oczekujących na przeszczep jest dużo więcej niż tych, którzy zostaną dzięki transplantacji uratowani.
Narządy mogą pochodzić od osoby żyjącej (np. spokrewnionej) lub zmarłej, u której stwierdzono śmierć pnia mózgu. W Polsce istnieje zasada zgody domniemanej, połączona z zasadą zarejestrowanego sprzeciwu. Zakłada ona, że każdy zgadza się na pobranie jego narządów. W praktyce nie jest to takie proste. Lekarze po stwierdzeniu śmierci mózgu osoby będącej potencjalnym dawcą, muszą porozmawiać z rodziną zmarłego, szanując jej wolę lub wierząc jej, że zmarły np. nie życzył sobie pobrania narządów. Są to niełatwe rozmowy, dlatego Stowarzyszenie “Życie po przeszczepie” zaproponowało w 2003 roku “Oświadczenie Woli” – rodzaj karty, na której noszący ją przy sobie wyraża zgodę na pobranie narządów. Są sytuacje, kiedy np. z powodu przekonań, nie wyraża się zgody na pobranie narządów. Istnieje wówczas możliwość zarejestrowania swojego sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, prowadzonym przez rządową agencję zajmującą się transplantologią POLTRANSPLANT. Taki sprzeciw pacjenta jest bezwzględnie honorowany.

Niezależnie od przepisów prawnych wiele osób pragnie świadomie, za życia wyrazić chęć niesienia pomocy chorym potrzebującym przeszczepów.

Oświadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować!

Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyraża zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia. Daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenie ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli. Jeżeli masz jakieś pytania co do oświadczenia woli, możesz uzyskać wszystkie informacje pod adresem: ow@transplantacja.info

Posiadamy karty Oświadczenia woli z kampanii “Drugie życie”, do której nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym.

Komunikat!!! Jeżeli ktoś z Was ukończył 18 rok życia i wyraża chęć otrzymania i podpisania w domu, wspólnie z członkami rodziny karty Oświadczenia woli, proszę o kontakt e-mail: anna.pawlak@zspwrzesnia.pl

Koordynator edukacji zdrowotnej
Anna Pawlak

Skip to content