IMG_3905

Święto Drzewa i Dzień Krajobrazu

Październik to miesiąc, w którym obchodziliśmy dwa przyrodnicze święta – Święto Drzewa przypadające 10 października oraz Dzień Krajobrazu 20 października. W naszej szkole obie okazje świętowaliśmy wspólnie. Nie zabrakło różnych konkurencji klasowy, a uczniowie wykazali się dużą kreatywnością. Tegoroczne obchodów odbyło się pod hasłem “Drzewa dla zwierząt” oraz “Drzewa w krajobrazie”.

Nie mogło zabraknąć dawki wiedzy, nasze rozważania skupione były na pojęciu sylwoterapii bardziej znanej jako drzewolecznictwo. Tradycją kierunku technik architektury krajobrazu jest posadzenie drzewa na terenie naszej szkoły oraz nadanie mu nazwy. Nadmienię, że w latach ubiegłych drzewa były sadzone przez dyrektora szkoły i wicedyrektorów ochrzczone imieniem sadzącego. Nowo posadzone drzewo to śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera) klasy 4 TA. Kolejnym punktem obchodów były konkurencje klasowe technikum architektury krajobrazu. Każda drużyna otrzymała pień, na którym musiała stworzyć własną koncepcję oryginalnego drzewa. Różnorodność liści na danym egzemplarzu przerosła wszelkie wyobrażenia.
Nie mogliśmy zapomnieć o zwierzętach. Skupiliśmy się na tych najmniejszych, bez których nie można wyobrazić sobie funkcjonowania świata. Powstały ekohotele i ekodomki dla entomofagów, a następnie zostały zamontowane wśród szkolnej zieleni.
Na zakończenie wykonaliśmy nowe tabliczki z nazwami drzew.

Na stronie naszego FB można było śledzić cykl postów zatytułowany “Motyw drzewa w literaturze” w kolejnych epokach. W ramach lekcji języka polskiego uczniowie wykonali pracę graficzną do utworu literackiego. Spośród prac zostanie wyłoniony zwycięzca w wyniku głosowania, które potrwa do 8 listopada. Zapraszamy do oddawania głosów na https://bit.ly/362RgRF.

Skip to content