uid_6df244627f3b6047965c9ab0824918691603197426620_width_900_play_0_pos_0_gs_0_height_506

Konkurs na logo kampanii społecznej “Drugie życie”

Ogłaszamy wielki konkurs kampanii społecznej “Drugie życie” promującej transplantacje i oświadczenia woli. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest firma Fresenius Medical Care Polska SA. Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, czyli logo kampanii “Drugie życie”, który będzie wykorzystywany jako symbol identyfikujący kampanię oraz jako znak umieszczany m. in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych organizatora.

Zwycięska szkoła, która zgłosi najlepsze logo, otrzyma nagrodę specjalną – czek charytatywny o wartości 2000 zł, do przekazania na wybrany cel dobroczynny. Dodatkowo, wybrany logotyp będzie inspiracją do stworzenia końcowego logo akcji.

Praca konkursowa może być wykonana przez uczestnika indywidualnie lub w kilkuosobowej grupie. Nowe logo kampanii musi spełniać następujące warunki:

  • działać jako symbol,
  • zawierać znak graficzny,
  • zawierać nazwę kampanii (Drugie życie) i nazwę Organizatora kampanii (Fresenius Medical Care Polska SA),
  • uwzględniać charakter kampanii,
  • być łatwa do rozpoznawania, zapamiętywania i powielania.

Każdą pracę konkursową należy oznaczyć danymi: nazwą szkoły, z której praca pochodzi, adresem korespondencyjnym oraz danymi autora. Prace konkursowe należy dostarczyć w wersji elektronicznej (plik jpg, png lub pdf) do 20 listopada 2020 roku na adres głównego koordynatora edukacji zdrowotnej szkoły pani Anny Pawlak.

Skip to content