1

Pielgrzymka do Biechowa

W niedzielę 13 września 2020 roku, młodzież z naszej szkoły wzięła udział w pieszej pielgrzymce do Biechowa. Wśród wielu intencji zanoszonych do Matki Bożej, najważniejsze były prośba o ustanie pandemii i błogosławieństwo na nowy rok szkolny.

Skip to content