rozwoj_szkolnictwa_zawodowego_logo

Projekt 8.3.1 “Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”

“Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” – projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 29.11.2022 r.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami:
– Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
– Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,
– Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Całkowita wartość projektu: 2 502 778,49 zł
Wartość dofinansowania: 2 252 500,63 zł

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 655 uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz 225 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni poprzez podniesienie ich kompetencji oraz nabycie nowych kwalifikacji do 31.08.2022 r. Ponadto celami projektu są: uzyskanie kwalifikacji i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, a także rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, tj. przedsiębiorstwami z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oraz uczelniami wyższymi z terenu Wielkopolski.

W ramach projektu Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcia, jak:

  • Praktyki i staże dla uczniów u pracodawców z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
  • Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień dla uczniów.
  • Kursy specjalistyczne umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczniów.
  • Wyposażanie pracowni szkolnych (doposażone zostaną następujące pracownie: informatyczna, elektroniczna, ekonomiczna i kosztorysowania oraz doradztwa zawodowego).
  • Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
  • Praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w przedsiębiorstwach z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • Szkolenia doskonalące i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
  • Współpraca szkoły z uczelniami wyższymi.

Dokumenty do pobrania dotyczące projektu pn. “Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”:

dla ucznia:

Kursy

Doradztwo zawodowe

Praktyki i staże

Współpraca z uczelniami

dla nauczyciela:

Szkolenia i kursy

Studia podyplomowe

Praktyki

Skip to content