825a9af6e565704a8d731847f8b6f024

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Już od 2014r. na świecie obchodzony jest Dzień Dzikiej Przyrody wprowadzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W ten sposób zwrócono uwagę na handel międzynarodowy dzikimi zwierzętami i roślinami, narażonych na wygniecie oraz problematykę ochrony tych gatunków przed zagładą. W tym dniu zachęca się do obchodów oraz przedsięwzięć zwiększających świadomość szkodliwej działalności oraz poruszania tematu “czarnego nielegalnego handlu” tymi gatunkami.

Data 3 marca 1973 roku przyjęta jako Dzień Dzikiej Przyrody została ustalona w oparciu o Konwencje Waszyngtońską, która właśnie od wtedy objęła ochroną kilka tysięcy gatunków zwierząt oraz kilkanaście tysięcy roślin. Szczególną uwagę zwraca się na osobniki, których populacja radykalnie maleje, a także tych wywożonych z naturalnych środowisk i ich sprzedaż.

W Polsce dzięki utworzeniu wielu form ochrony przyrody, takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu i wiele innych w sposób świadomy chronimy unikatowe zbiorowiska roślinne oraz miejsca bytowania zwierząt. Ponadto obserwując dzikie enklawy tajemniczego świata flory i fauny mamy możliwość poznania bioróżnorodność, która nas otacza i która ma tak ogromne znaczenie dla rozwoju świata.

Skip to content