Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Wymiana polsko-niemiecka

logo pnwm dopisek poziom RGB

Wymiana młodzieży między Zespołem Szkół Zawodowych we Wrześni a szkołą zawodową Carl-Gotthard-Langhans-Schule w Wolfenbuttel ma prawie dziesięcioletnią tradycję. Nawiązanie współpracy partnerskiej między obydwiema szkołami i pierwsze kontakty miały miejsce w roku 1991. W ciągu tych lat intensywnie była rozwijana wymiana młodzieży oraz grup nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach.

Corocznie organizowane są dwie 18-osobowe grupy uczniów polskich, które przez tydzień przebywają w Niemczech, a następnie przez tydzień goszczą uczniów niemieckich w Polsce. Podczas pobytu w Niemczech grupa polska zakwaterowana jest w schronisku młodzieżowym (Jugendgastehaus) w Wolfenbuttel, a młodzież niemiecka mieszka w internacie szkoły.

W ciągu dwóch tygodni wspólnego przebywania ze sobą - tydzień w Polsce i tydzień w Niemczech, realizowania programu wymiany i wspólnych projektów oraz zabawy i wypoczynku, młodzież polska i niemiecka poznaje się bliżej i nawiązuje przyjaźnie. Dla uczniów polskich jest to także okazja do pogłębienia znajomości języka niemieckiego.

Program każdej wymiany obejmuje zarówno imprezy o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym, krajoznawczym, jak i oficjalne spotkania z organami samorządowymi. W ramach wspólnego polsko-niemieckiego projektu opieki nad niemieckim cmentarzem w miejscowości Sokolniki prowadzone są przez uczniów polskich i niemieckich prace porządkowe na jego terenie.

Dzięki tym wzajemnym kontaktom młodzi ludzie z Polski i Niemiec mają możliwość poznania i zbliżenia się do kultury sąsiedniego kraju, a tym samym do pozbycia się wzajemnych uprzedzeń między Polakami i Niemcami. Ma to szczególną wartość w kontekście procesów integracyjnych w Europie i budowania wielokulturowej wspólnoty bez barier i granic.

Wyszukiwarka

srebrna tarcza technika 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest wśród 150 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2018”

 

edziennik


logo NPRC


logo kartaSzkolnabip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap