Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Wymiana polsko-niemiecka

logo pnwm dopisek poziom RGB

Wymiana młodzieży między Zespołem Szkół Zawodowych we Wrześni a szkołą zawodową Carl-Gotthard-Langhans-Schule w Wolfenbuttel ma prawie dziesięcioletnią tradycję. Nawiązanie współpracy partnerskiej między obydwiema szkołami i pierwsze kontakty miały miejsce w roku 1991. W ciągu tych lat intensywnie była rozwijana wymiana młodzieży oraz grup nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach.

Corocznie organizowane są dwie 18-osobowe grupy uczniów polskich, które przez tydzień przebywają w Niemczech, a następnie przez tydzień goszczą uczniów niemieckich w Polsce. Podczas pobytu w Niemczech grupa polska zakwaterowana jest w schronisku młodzieżowym (Jugendgastehaus) w Wolfenbuttel, a młodzież niemiecka mieszka w internacie szkoły.

W ciągu dwóch tygodni wspólnego przebywania ze sobą - tydzień w Polsce i tydzień w Niemczech, realizowania programu wymiany i wspólnych projektów oraz zabawy i wypoczynku, młodzież polska i niemiecka poznaje się bliżej i nawiązuje przyjaźnie. Dla uczniów polskich jest to także okazja do pogłębienia znajomości języka niemieckiego.

Program każdej wymiany obejmuje zarówno imprezy o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym, krajoznawczym, jak i oficjalne spotkania z organami samorządowymi. W ramach wspólnego polsko-niemieckiego projektu opieki nad niemieckim cmentarzem w miejscowości Sokolniki prowadzone są przez uczniów polskich i niemieckich prace porządkowe na jego terenie.

Dzięki tym wzajemnym kontaktom młodzi ludzie z Polski i Niemiec mają możliwość poznania i zbliżenia się do kultury sąsiedniego kraju, a tym samym do pozbycia się wzajemnych uprzedzeń między Polakami i Niemcami. Ma to szczególną wartość w kontekście procesów integracyjnych w Europie i budowania wielokulturowej wspólnoty bez barier i granic.

Wyszukiwarka

zlota-tarcza-technika-2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1
w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zostało sklasyfikowane wśród najlepszych techników
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017"


edziennik


logo NPRCbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap