Code for Green - zajęcia wyjazdowe

uam pp27 i 28 kwietnia 2019 roku uczniowie biorący udział w projekcie Code for Green brali udział w zajęciach na Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszy dzień uczniowie poznawali zagadnienia związane z ochroną środowiska, programowaniem i budowaniem robotów oraz miernictwem elektronicznym.

Zakończenie zajęć odbyło się podczas ogniska na polu piknikowym przy Malcie. Kolejny dzień to poznawanie metody Design Thinking za pomocą której uczniowie rozwiązywali szereg problemów związanych z problemami środowiskowymi w miastach. 

GALERIA