Code for Green

CFROd listopada 2018 roku ruszył w naszej szkole innowacyjny program "Code For Green". Na potrzeby projektu powstała pracownia, w której będą odbywały się zajęcia z ekologii oraz programowania i podstaw elektroniki. Organizatorem projektu jest Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych. Uczniowie podczas zajęć w pracowni, w terenie oraz w trakcie wyjazdów na Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą opracowywali metody oraz urządzenia pomagające chronić środowisko.

Powstała również strona internetowa www.codeforgreen.zspwrzesnia.pl, na której na bieżąco będziemy umieszczali nasze osiągnięcia.

Zajęcia w ramach programu "Code For Green" prowadzą panowie Grzegorz Ordan oraz Łukasz Fimiak.

GALERIA