Podwójne złoto ekonomistek na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

logo Ostrowiec Blok B"Byle człowiek był szlachetny, całą zaś resztę można zdobyć talentem, wiedzą, rozsądkiem, geniuszem". Fiodor Dostojewski

W dniach 2-4 czerwca 2017 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się centralne eliminacje IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B. Patronat nad olimpiadą objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezes Urzędu Patentowego.

W 2014 roku Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni był organizatorem pierwszej edycji tej olimpiady.

Dnia 2 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 nastąpiło uroczyste otwarcie olimpiady, powitanie 84 uczestników i 28 opiekunów z całej Polski. O godzinie 14.15 odbył się etap pisemny - test wielokrotnego wyboru z zakresu ustawy "Prawo własności przemysłowej". O godzinie 16.00, zgodnie z programem olimpiady, odbyła się wycieczka do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, znajdującego się w odległości 8 km na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest to jeden z najciekawszych zabytków archeologicznych Polski, a jednocześnie jeden z najcenniejszych na świecie zabytków pradziejowego górnictwa. Znajduje się tu kompleks prahistorycznych kopalń krzemienia pasiastego, funkcjonujących przez znaczną część neolitu i w początkach epoki brązu. Młodzież z opiekunami mogła obejrzeć obiekt wpisany do rejestru zabytków, posiadający status Pomnika Historii, który pretenduje do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dnia 3 czerwca 2017 roku ogłoszono wyniki I etapu - do II etapu mogły zakwalifikować się osoby, które uzyskały 50% punktów z testu. O godzinie 10.00 odbył się kolejny II etap, polegający na rozwiązaniu czterech zadań problemowych tzn. sporządzenie opisu projektu wynalazczego, wykazanie praktycznych umiejętności stosowania przepisów, znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców. O godzinie 12.00 odbyła się wycieczka do Bałtowa - zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego, JuraParku oraz Prehistorycznego Oceanarium. Następnie uczestnicy udali się do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie. Chętni mogli zakupić na pamiątkę piękną filiżankę z różowej porcelany.

Kolejny dzień, 4 czerwca 2017 roku, był ostatnim dniem zmagań. Po ogłoszeniu wyników, do etapu III - ustnego - zakwalifikowało się 10 laureatów, czyli 10 najlepszych z najlepszych.

Wyniki końcowe były satysfakcjonuje dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - reprezentującego okręg Wielkopolska Północna. Zajęliśmy I miejsce - Złoty Puchar w klasyfikacji drużynowej Wielkopolska Północna. I miejsce i Złoty Puchar w klasyfikacji indywidualnej zdobyła uczennica klasy III TEK (technik ekonomista) Wiktoria Walkowiak, która była bezkonkurencyjna po każdym etapie olimpiady.

Finalistkami olimpiady zostały również: Karolina Pankros z klasy III TEK (technik ekonomista) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz Milena Szymkowiak reprezentująca klasę II technik ekonomista z Zespołu Szkół w Czarnkowie.

Na zakończenie olimpiady wszyscy z radością wysłuchali koncertu muzycznego "Perły Ryszarda Góry" z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ogromny sukces uczennic i opiekuna pani Agnieszki Pol, nauczyciela przedmiotów ekonomicznych - opiekuna olimpiady z ramienia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. "W życiu piękne są tylko chwile..."

GALERIA