Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

 

technik ekonomista

Konkurs "Zostań Ekonomistą"

logo zostań ekonomistą

Organizatorem Konkursu jest Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do konkursu w ramach współpracy z uczelnią przystąpili uczniowie klasy III TEK (technik ekonomista):

  • zespół 1: Wiktoria Walkowiak i Szymon Andrzejewski,
  • zespół 2: Karolina Pankros i Lidia Bednarek,
  • zespół 3: Angelika Piękna i Katarzyna Bosacka.

Wyniki konkursu będą znane w maju.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów ekonomicznych.

Główne obszary tematyczne Konkursu:

  1. Ekonomia i finanse z perspektywy młodego człowieka (zachowania finansowe młodzieży, zachowania konsumpcyjne młodego pokolenia, młodzi ludzie na rynku pracy - w oczach licealisty).
  2. Budżety gospodarstw domowych (dochody i wydatki gospodarstw domowych, skłonność do oszczędzania w gospodarstwach domowych, produkty bankowe stosowane w gospodarstwach domowych - lokaty, kredyty, rachunki bieżące itp.).
  3. Sytuacja na rynku pracy wybranych grup społecznych (wykształcenie a status na rynku pracy, sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, aktywność zawodowa na wsi i w mieście).
  4. Problemy gospodarki światowej (rola banków centralnych, modele polityki fiskalnej na świecie, interwencjonizm czy liberalizm, alternatywne formy opodatkowania, światowy rynek usług, zmienność cen surowców energetycznych).
  5. Agrobiznes w kraju i na świecie (ekonomika gospodarstw rolnych, uwarunkowania rolnictwa w Polsce, znaczenie rolnictwa w gospodarce kraju, zasoby pracy w rolnictwie, zachowania i zmiany postaw konsumentów na rynku żywnościowym, zmienność cen produktów rolnych, handel międzynarodowy produktami rolnospożywczymi, wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE na przemiany agrobiznesu w Polsce, modele polityki rolnej na świecie).
  6. Rozwój społeczno-gospodarczy (na poziomie regionu, gminy, jego uwarunkowania, inwestycje lokalne, wykorzystanie funduszy unijnych, oczekiwania mieszkańców, itp.).

Opiekunem uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych biorących udział w konkursie jest pani Agnieszka Pol.

GALERIA

Wyszukiwarka

srebrna tarcza technika 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest wśród 150 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2018”

 

edziennik


logo NPRC


logo kartaSzkolnabip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap