Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym

logo UPDnia 19 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa partnerska pomiędzy Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a Zespołem Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. Wydział Ekonomiczno-Społeczny reprezentowali: dziekan prof. dr hab. Walenty Poczta oraz prodziekan ds. studiów dr hab. Rafał Baum, a także dr Joanna Smoluk-Sikorska - koordynator współpracy ze szkołą. Ze strony Zespołu Szkól Politechnicznych obecni byli dyrektor ZSP pan Bogdan Nowak i pani Agnieszka Pol - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Celem współpracy jest popularyzacja nauk ekonomicznych i społecznych wśród uczniów poprzez uczestnictwo w wybranych zajęciach akademickich, prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym, a także możliwość udziału młodzieży w pracach prowadzonych przez studenckie koła naukowe oraz promocja studiów wyższych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wśród uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Klasa III TEK (technik ekonomista) miała możliwość uczestniczć w wykładzie pt. "Własność intelektualna. Prawo autorskie. Prawo własności przemysłowej". Kolejne wykłady rozpoczną się od września 2017 roku.

GALERIA