Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik ekonomista

Aktualności
zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi tego zawodu >>


Ekonomia
- dyscyplina nauk zajmująca się gospodarowaniem czynnikami produkcji w celu zaspokojenia potrzeb człowieka. Jest to nauka społeczna o procesach gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana i konsumpcja dóbr.


Technik ekonomista
posiada umiejętności takie, jak:

 • sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu podstaw ekonomii, finansów ekonomiki, podstaw prawa i rachunkowości,
 • samodzielne tworzenie dokumentacji handlowej, kadrowo-płacowej i finansowo-księgowej
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • prowadzenie rachunkowości, obliczanie podatków
 • analizowanie wskaźników ekonomicznych i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych
 • stosowanie oprogramowania finansowo-księgowego.

Przedmioty ekonomiczne realizowane w szkole

 • rachunkowość 
 • ekonomika 
 • podstawy ekonomii i prawa
 • pracownia rachunkowości
 • pracownia zarządzania firmą
 • pracownia ekonomiczna
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • podstawy przedsiębiorczości

Nauczyciele

ekonomia

Paulina Adamczyk, Anna Chęcińska, Małgorzata Głowacka, Agnieszka Pol


Oferta dla kandydatów
zapoznaj się ze szczegółową ofertą dla kandydatów >>


Dokumenty


Projekty realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
 • Olimpiada Wiedzy o ZUS
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B
 • Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
 • Konkurs Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu "Zostań Ekonomistą"
 • Turniej Talentów "Akademia Księgowego"
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkurs NBP "Laptop na bank"
 • Współpraca z Centrum Edukacji Prawnej
 • Współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Współpracy z Urzędem Skarbowym we Wrześni
 • Współpraca z II Oddziałem ZUS w Poznaniu
 • Festiwal Piosenki Miłosnej

Projekty realizowane w roku szkolnym 2016/2017

 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B
 • Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
 • Turniej Talentów "Akademia Księgowego"
 • Festiwal Piosenki Miłosnej

Wyszukiwarka

srebrna tarcza technika 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest wśród 150 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2018”

 

edziennik


Projekt: Nauka - to lubię!


logo NPRC


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap