Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik ekonomista

Aktualności
zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi tego zawodu >>


Ekonomia
- dyscyplina nauk zajmująca się gospodarowaniem czynnikami produkcji w celu zaspokojenia potrzeb człowieka. Jest to nauka społeczna o procesach gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana i konsumpcja dóbr.


Technik ekonomista
posiada umiejętności takie, jak:

 • sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu podstaw ekonomii, finansów ekonomiki, podstaw prawa i rachunkowości,
 • samodzielne tworzenie dokumentacji handlowej, kadrowo-płacowej i finansowo-księgowej
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • prowadzenie rachunkowości, obliczanie podatków
 • analizowanie wskaźników ekonomicznych i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych
 • stosowanie oprogramowania finansowo-księgowego.

Przedmioty ekonomiczne realizowane w szkole

 • rachunkowość 
 • ekonomika 
 • podstawy ekonomii i prawa
 • pracownia rachunkowości
 • pracownia zarządzania firmą
 • pracownia ekonomiczna
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • podstawy przedsiębiorczości

Nauczyciele

ekonomia

Paulina Adamczyk, Anna Chęcińska, Agnieszka Pol, Małgorzata Głowacka


Oferta dla kandydatów
zapoznaj się ze szczegółową ofertą dla kandydatów >>


Dokumenty


Projekty realizowane w roku szkolnym 2016/2017

 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B
  (koordynatorka: pani Agnieszka Pol)
 • Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych
  (koordynatorka: pani Małgorzata Głowacka)
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
  (koordynatorki: pani Małgorzata Głowacka i pani Paulina Adamczyk)
 • Akademia Księgowego (koordynatorki: pani Anna Chęcińska i pani Małgorzata Głowacka)
 • Festiwal Piosenki Miłosnej (koordynatorka: pani Agnieszka Pol)

Projekty realizowane w roku szkolnym 2015/2016

 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie (koordynatorka: pani Agnieszka Pol)
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Prawniczej "Lex Masters" (koordynatorka: pani Agnieszka Pol)
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B
  (koordynatorka: pani Agnieszka Pol)
 • Olimpiada Przedsiębiorczości (koordynatorka: pani Małgorzata Głowacka)
 • Konkurs wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" 
  (koordynatorka: pani Małgorzata Głowacka)
 • Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
  (koordynatorka: pani Małgorzata Głowacka)
 • Akademia Księgowego (koordynatorki: pani Anna Chęcińska i pani Małgorzata Głowacka)
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (koordynatorka: pani Anna Chęcińska)
 • Festiwal Piosenki Miłosnej (koordynatorka: pani Agnieszka Pol)

Projekty realizowane w roku szkolnym 2014/2015


Projekty realizowane w roku szkolnym 2013/2014

 • Jestem przedsiębiorczy
 • Zarządzanie firmą

Wyszukiwarka

zlota-tarcza-technika-2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1
w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zostało sklasyfikowane wśród najlepszych techników
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017"


edziennik


logo NPRCbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki zsp archiwalne

4metal