Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik architektury krajobrazu

Aktualności
zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi tego zawodu >>


Architektura krajobrazu
- dyscyplina nauki 
związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne. 


Technik architektury krajobrazu
posiada umiejętności takie, jak:

 • kształtowanie krajobrazu,
 • projektowanie terenów zieleni oraz małej architektury ogrodowej,
 • wykonywanie i nadzorowanie prac związanych z zakładaniem terenów zieleni.

Przedmioty z zakresu architektury krajobrazu realizowane
w szkole

 • ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • uprawa roślin ozdobnych
 • charakterystyka roślin ozdobnych
 • rysunek techniczny i odręczny
 • projektowanie i urządzanie terenów zieleni
 • podstawy projektowania architektury krajobrazu
 • kosztorysowanie
 • urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
 • kurs jazdy ciągnikiem rolniczym
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów
 • historia i rewaloryzacja założeń ogrodowych
 • materiałoznawstwo i podstawy geodezji
 • pielęgnacja terenów zieleni
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy

Nauczyciele

architektura
Liliana Sull, Joanna Prawniczak, Hanna Piątek, Monika Sitko


Oferta dla kandydatów
zapoznaj się ze szczegółową ofertą dla kandydatów >>


Dokumenty


Projekty realizowane w roku szkolnym 2015/2016

 • program edukacyjny Izby Architektów RP dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pt. "Kształtowanie przestrzeni" (celem programu jest budowanie świadomości społecznej i kształcenie wrażliwości młodych ludzi na jakość otoczenia z wykorzystaniem wiedzy i niektórych praktycznych umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki; w ramach inicjatywy w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie przygotowali projekt zagospodarowania publicznego terenu zieleni we Wrześni, otrzymując wyróżnienie za przedstawioną pracę)
 • "Święto Drzewa" organizowane przez klub Gaja, którego celem jest ochrona środowiska przyrodniczego (jedną z inicjatyw stowarzyszenia jest propagowanie sadzenia nowych drzew; uczniowie naszej specjalizacji posadzili 2 000 dębów szypułkowych zdobywając tym samym II miejsce w konkursie na największą liczbę posadzonych drzew)
 • projekty wybranych miejskich terenów zieleni dla Urzędu Miasta i Gminy Września (uczniowie opracowują projekty koncepcyjne, techniczne i przygotowują kosztorys realizacji danego założenia)
 • projekt dziedzińca szkolnego dla Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni
 • projekt zagospodarowania terenu przyszkolnego Zespołu Szkół Politechnicznych, który wiosną 2016 roku zostanie wykonany przy współpracy z uczniami klas technik budownictwa
 • projekt zieleni dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
 • koncepcja zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, na prośbę pani wójt Teresy Waszak

Projekty realizowane w roku szkolnym 2013/2014

Wyszukiwarka

zlota-tarcza-technika-2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1
w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zostało sklasyfikowane wśród najlepszych techników
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017"


edziennik


logo NPRCbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki zsp archiwalne

4metal