Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik architektury krajobrazu

Aktualności
zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi tego zawodu >>


Architektura krajobrazu
- dyscyplina nauki 
związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne. 


Technik architektury krajobrazu
posiada umiejętności takie, jak:

 • kształtowanie krajobrazu,
 • projektowanie terenów zieleni oraz małej architektury ogrodowej,
 • wykonywanie i nadzorowanie prac związanych z zakładaniem terenów zieleni.

Przedmioty z zakresu architektury krajobrazu realizowane
w szkole

 • ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • uprawa roślin ozdobnych
 • charakterystyka roślin ozdobnych
 • rysunek techniczny i odręczny
 • projektowanie i urządzanie terenów zieleni
 • podstawy projektowania architektury krajobrazu
 • kosztorysowanie
 • urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
 • kurs jazdy ciągnikiem rolniczym
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów
 • historia i rewaloryzacja założeń ogrodowych
 • materiałoznawstwo i podstawy geodezji
 • pielęgnacja terenów zieleni
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy

Nauczyciele

architektura

Liliana Sull, Monika Sitko, Hanna Piątek


Oferta dla kandydatów
zapoznaj się ze szczegółową ofertą dla kandydatów >>


Dokumenty


Projekty realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - blok "Architektura krajobrazu"
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu
 • Program edukacyjny Izby Architektów RP "Kształtowanie Przestrzeni"
 • Współpraca z Klubem Gaja
 • Święto Drzewa
 • Dożynki Powiatowe w Pyzdrach
 • Święto Drzewa
 • Wycieczka edukacyjna – Palmiarnia Poznańska , Ogrodnictwo A. A. Kłak 
 • Dzień z dynią
 • Kiermasz dekoracji bożonarodzeniowych oraz wielkanocnych
 • Kurs florystyczny
 • Sadzenie lasu w leśnictwie Dębina
 • Festiwal Piosenki Miłosnej – przygotowanie dekoracji i wystroju sali
 • Konkurs plastyczny
 • Prace pielęgnacyjne zieleni wokół szkoły
 • Współudział w sadzeniu drzew na terenie powiatu wrzesińskiego po nawałnicy

Projekty realizowane w roku szkolnym 2016/2017

 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - blok "Architektura krajobrazu"
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu
 • Program edukacyjny Izby Architektów RP "Kształtowanie Przestrzeni"
 • Kurs florystyczny
 • Zajęcia z obsługi programów graficznych
 • Dożynki Powiatowe w Kołaczkowie

 • Wycieczki na Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu "Gardenia"
 • Sadzenie lasu w leśnictwie Dębina
 • Festiwal Piosenki Miłosnej – przygotowanie dekoracji i wystroju sali
 • Prace pielęgnacyjne zieleni wokół szkoły
 • Kiermasz dekoracji bożonarodzeniowych oraz wielkanocnych
 • Program Erasmus + „European House of the Future Actually Created by The Students”,
 • Wyjazd edukacyjny na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyjazd edukacyjny do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu

Wyszukiwarka

zlota-tarcza-technika-2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1
w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zostało sklasyfikowane wśród najlepszych techników
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017"


edziennik


logo NPRCbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap