Bajki dla przedszkolaków

bajkiJak co roku włączyliśmy się w akcję Cała Polska czyta dzieciom. Wiek przedszkolny to czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni, wzbogaca wiedzę o świecie i kształtuje wrażliwość. Dlatego też, kolejny raz, uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych odwiedzili przedszkolaków z "Misia Uszatka" we Wrześni. W ramach akcji czytali dzieciom bajki, a także przygotowali zabawy edukacyjne odpowiednie dla danej grupy wiekowej.

W tym roku spotkali się z trzylatkami oraz czterolatkami. Dla wolontariuszy było to duże wyzwanie, aby zyskać posłuch wśród rozbieganych dzieci i zrealizować swoje założenia edukacyjne. Jednak wszystkim to się udało. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały duże znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i ogólnospołecznym rozwoju. Do akcji włączyli się uczniowie z klasy I i III TUA (technik architektury krajobrazu) pod opieką Justyny Jurkiewicz, Małgorzaty Bączkiewicz i Marty Nowak.

GALERIA