Wycieczka do Śmiełowa

logo Śmiełów 201812 kwietnia 2018 roku dwie drugie klasy technikum - technik informatyk i technik budownictwa, pod opieką pań Joanny Anielak i Anity Rembowicz-Robaszkiewicz, skorzystały z oferty Muzeum w Śmiełowie. Proponowane lekcje muzealne realizowane są w ramach programu 1918-2018 "Wolność kocham i rozumiem". Temat, który wybraliśmy związany był oczywiście z twórczością Adam Mickiewicza. W ciekawy sposób młodzież nie tylko powtórzyła nabyte już w szkole informacje, ale także bliżej poznała sylwetkę romantycznego wieszcza, patrioty, pisarza, ojca i kochanka.

Lekcja na temat - Mickiewicz i ideały romantyczne a rok 1918, ukazała m.in. rolę jaką literatura odegrała w walce o wolność. Równie ciekawe okazało się zwiedzanie muzeum. Historia miejsc i ludzi opowiadana w barwny i pełen anegdot sposób pozwala poznać i zrozumieć czasy, w których Polski nie było na mapie świata.

GALERIA