Podsumowanie konkursów artystycznych

logo podsumowanie konkursy artystyczne 2018Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania dla młodych artystów ZSP. Mimo to, że technikum stawia przede wszystkim na wykształcenie techniczne, szkoła nie podcina skrzydeł uczniom utalentowanym artystycznie. Często wybieraną dziedziną tworzenia jest fotografia. W ciągu ostatnich lat ZSP było reprezentowane w konkursach, takich jak Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży "Talenty" czy też "Tęcza" pod przewodnictwem Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" w Warszawie.

Opiekunami szkolnymi zostały nauczycielki języka polskiego (panie: Joanna Anielak, Renata Bianek i Justyna Jurkiewicz). W reprezentacji szkoły w dziedzinie "malowania światłem" wzięli udział Filip Woźniak i Jakub Marciniak z IV TE (technik elektronik), a także Dawid Tomiak z klasy II TEK (technik ekonomista). Technikę malarstwa tradycyjnego wybrała Michalina Leracz z klasy III TEK (technik ekonomista).

Głównym celem konkursu było rozwijanie wyobraźni plastycznej i fotograficznej poprzez interpretację przyrody, kształtowanie emocjonalnej więzi z naturą, propagowanie różnych technik malarskich i fotograficznych oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.

Prace konkursowe znajdują się w galerii poniżej.

Jakub Marciniak kl. IV TE

GALERIA

Prace Filipa Woźniaka

Prace Jakuba Marciniaka

Prace Dawida Tomiaka

Praca Michaliny Leracz