Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

mechatronik

 • kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia nr 1
 • czas trwania nauki: 3 lata
 • języki obce: angielski

Zajmuje się:

 • eksploatowaniem, konserwacją i konfigurowaniem elementów automatyki,
 • montażem układów pneumatycznych, elektropneumatycznych, mechanicznych i hydraulicznych,
 • wykonywaniem pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych,
 • programowaniem i uruchamianiem sterowników mikroprocesorowych,
 • zagadnieniami z zakresu techniki, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej,
 • montowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywaniem rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywaniem konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Kwalifikacje i egzaminy

W trakcie nauki należy zdać egzamin z zakresu następującej kwalifikacji:

 • EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Pneumatyka i hydraulika
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Technologie wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
 • Elementy i układy pneumatyki i hydrauliki
 • Elementy, urządzenia i systemy mechatroniczne

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - w klasie I, II i III, w wymiarze 10 godziny tygodniowo

Praca zawodowa

Monter mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Wyszukiwarka

zlota-tarcza-technika-2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1
w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zostało sklasyfikowane wśród najlepszych techników
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017"


edziennik


logo NPRCbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki zsp archiwalne

4metal