2TE
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 matematyka ID 18 pracmier-1/2 CM 310
prainstet-2/2 Ro 28
peie Wi 207 cue Ro 207 zaj. wych. CM 308
2 8:35- 9:20 j.angielski-1/2 US 113
j.angielski-2/2 MB 10
pracmier-1/2 CM 310
prainstet-2/2 Ro 28
peie Wi 207 wos AM 304 kultura Jd 212
3 9:30-10:15 religia K6 307 pracmier-1/2 CM 310
prainstet-2/2 Ro 28
matematyka ID 18 r_fizyka Pw 23 r_matematyka ID 18
4 10:30-11:15 wf-1/2 ht
wf-2/2 PT b
j.polski RR 24 wf-1/2 ht
wf-2/2 PT hw
peie Wi 18 r_matematyka ID 18
5 11:25-12:10 wf-1/2 ht
wf-2/2 PT b
j.niem-1/2 US 113
j.niem-2/2 SM 108
przedsięb. AK 11 peie Wi 18 urtv CK 106
6 12:20-13:05 peie Wi 308 prainstet-1/2 Ro 28
pracmier-2/2 CM 310
r_fizyka Pw 23 j.polski RR 24 j.angielski-1/2 US 113
j.angielski-2/2 MB 10
7 13:10-13:55 j.niem-1/2 US 113
j.niem-2/2 SM 207
prainstet-1/2 Ro 28
pracmier-2/2 CM 310
urtv CK 304 j.polski RR 24 religia K6 304
8 14:00-14:45   prainstet-1/2 Ro 28
pracmier-2/2 CM 310
urtv CK 304    
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-10
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum