Informacje o projekcie

Kronika ZSP powstała w ramach projektu Szkoła z Klasą 2.0. Praca zakłada pełną digitalizację papierowej wersji kroniki szkolnej z podziałem na poszczególne lata i opublikowanie jej w postaci strony internetowej z efektem przerzucania stron (Flip Page) jak w zwykłej książce.

Uczestnicy

Twórcami tej pracy jest grupa uczniów z klasy 3ATi: pod opieką nauczyciela Łukasza Fimiaka.