Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik ekonomista

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • obliczania podatków
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • obsługiwania urządzeń biurowych
 • identyfikowania i interpretowania zdarzeń gospodarczych w skali mikro i makro
 • stosowania w przedsiębiorstwach strategii, instrumentów i narzędzi finansowych oraz wykonywania analiz i sprawozdań z działalności gospodarczej
 • komunikacji interpersonalnej

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Przedmioty zawodowe

teoretyczne - związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Podstawy ekonomii – w trakcie tego przedmiotu poznasz najważniejsze zagadnienia z zakresu współczesnej ekonomii zarówno w skali mikro i makro
 • Prawo – tematem zajęć będzie stosowanie przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, a także przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • Rozliczenia finansowe podmiotów – nauczysz się identyfikować operacje gospodarcze oraz zasoby niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi i bankami
 • Działalność gospodarcza – przedmiot przybliży Ci zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, specyfikę działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Dowiesz się jakie decyzje musi podejmować podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Poznasz źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Kadry i płace – zdobędziesz umiejętności prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, poznasz podstawy prawa pracy

praktyczne - związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Pracownia statystyki – w trakcie tego przedmiotu nauczysz się obliczać i interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać ich wyniki 
 • Techniki komputerowe w pracy biurowej – tematem zajęć jest sporządzanie typowych dokumentów, obsługa administracyjna firm, poznanie obowiązków pracownika biurowego czy asystenta szefa firmy. Poznasz zasady redagowania i przechowywania pism, organizację pracy w biurze wraz z nowoczesnymi urządzeniami biurowymi
 • Pracownia magazynowo-sprzedażowa – przedmiot przygotuje Cię do prowadzenia dokumentacji magazynowej i dokumentacji procesu sprzedaży, poznasz program komputerowy magazynowo-sprzedażowy
 • Pracownia ewidencji i rozliczeń podatkowych – zdobędziesz umiejętność prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego, będziesz pracował na programach do obsługi uproszczonej księgowości
 • Systemy kadrowo-płacowe – w trakcie zajęć poznasz zasady sporządzania dokumentacji kadrowej, nauczysz się rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będziesz potrafił analizować poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, zapoznasz się z podstawami funkcjonowania komputerowych programów kadrowo-płacowych
 • Pracownia planowania – wprowadzi Cię w świat marketingu, nauczysz się sporządzania biznesplanu

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i geografia

Zajęcia specjalizacyjne

mają charakter pracowni komputerowej, w której uczniowie przy pomocy programów komputerowych: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz magazynowo-sprzedażowego symulują prowadzenie działalności gospodarczej. Będziesz pracował na programach komputerowych z grupy Insert GT: Subiekt (sprzedaż i magazyn), Rachmistrz (mała księgowość), Gratyfikant (kadry i płace), a także na programie Płatnik, który zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Praktyka zawodowa

odbywa się w urzędach użyteczności publicznej, biurach rachunkowych oraz w bankach
– trwa 280 godzin: w klasie III (140 godzin) i w klasie IV (140 godzin)

Praca zawodowa

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w jednostkach organizacyjnych np. w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bankach, a także w administracji i księgowości różnych przedsiębiorstw. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach

Co słychać u przyszłych techników ekonomistów?

zobacz aktualności dotyczące tego zawodu >>

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista rachunkowość architekt operator mechatronik precyzyjny

Wyszukiwarka

Złota Tarcza - Technika

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest w gronie najlepszych techników w Rankingu PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”


edziennik


Zdalne lekcje


Office365


Procedury ZSP


Projekt: Nauka - to lubię!


Projekt: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!


Code for Green


Cyfrowa Szkoła 2020@


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo mLegitymacja


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSP


logo SKS ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap

 

dkms