Wydawanie dyplomów

zsp boxAbsolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie może odebrać dyplom zawodowy w sekretariacie szkoły.