Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Konferencja „Jakość Kształcenia Zawodowego”

z1

W dniach od 3 do 5 marca 2014 roku odbywała się w Warszawie konferencja „Jakość Kształcenia Zawodowego”, której organizatorem było Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. W konferencji Zespół Szkół Politechnicznych reprezentował Witold Michalak nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W pierwszym dniu konferencji odbyło się walne zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych, na którym pan Witold Michalak zaprezentował Zespół Szkół Politechnicznych jako kandydata na nowego członka Stowarzyszenia, co zostało przyjęte przez wszystkich uczestników z ogromnym zadowoleniem. Najważniejszym jednak wydarzeniem konferencji było spotkanie w dniu 4 marca w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z panią Minister Edukacji Joanną Kluzik–Rostkowską oraz z posłankami Renatą Butrym, która przedstawiła referat pt. „Szkolnictwo Zawodowe wobec wyzwań rynku pracy” i Joanną Fabisiak, która przedstawiła referat pt. „Innowacyjność Młodzieży”. Kolejnym punktem konferencji było spotkanie z Dyrektorem Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji panią Elżbietą Konikowską–Kruk oraz Radcą Ministra w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego panią Jadwigą Parada, które przedstawiły szczegółowe informacje na temat finansowania szkolnictwa zawodowego oraz naboru do szkól ponadgimnazjalnych w odniesieniu do ustawy „rekrutacyjnej”. Podczas tego spotkania dyrektorzy i nauczyciele szkół zadawali wiele pytań dotyczących przyszłości kształcenia zawodowego, które zostały również przekazane w formie pisemnej na ręce pani Elżbiety Konikowskiej–Kruk.

Po spotkaniu w Sejmie uczestnicy konferencji zwiedzali Warszawę z Przewodnikiem, a wieczorem uczestniczyli w spektaklu teatralnym "Ożenek" w Teatrze Studio im. St. I. Witkiewicza, który mieści się w Pałacu Kultury i Nauki.

W ostatnim dniu konferencji pani Magdalena Wiązewicz kierownik Instytutu im. Svena Waltera działającego pod auspicjami Senatu Miasta Berlina przedstawiła prezentacje pt. „Berlińskie Szkolnictwo Zawodowe w praktyce”. Kolejnym punktem tego dnia było spotkanie z kierownikiem Wydziału Egzaminów Zawodowych w CKE panem Leszkiem Zabłockim, który przedstawił szczegółowe informacje na temat realizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które odbędą się w maju i czerwcu 2014 roku. Na zakończenie konferencji przedstawiciel KOWEZiU pani Agnieszka Pfeiffer przedstawiła wnioski z monitorowania podstawy programowej kształcenia zawodowego, które odbyło się w czerwcu 2013 roku.

  


 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka

zlota tarcza technika 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni zajęło 2 miejsce w województwie wielkopolskim i 18 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2019”

 

edziennik


Projekt: Nauka - to lubię!


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap