Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Ekonomiści laureatami konkursu - indeksy na Uniwersytet Przyrodniczy!

logo Laureaci UP

"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje". Ford Henry

Dnia 1 czerwca 2017 roku w sali wykładowej Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu "Zostań Ekonomistą". Uczniowie klasy III TEK (technik ekonomista) pod opieką pani Agnieszki Pol, nauczyciela przedmiotów ekonomicznych, w sposób profesjonalny przestawili swoją pracę przed Kapitułą Konkursu, której przewodniczyła prof. dr hab. Władysława Łuczka.

Celem konkursu było wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów ekonomicznych.

Pierwszy etap polegał na pracy zespołowej uczniów w szkołach. Mieli oni za zadanie napisanie eseju, zredagowanego według wymagań organizatora. Esej musiał mieć charakter empiryczny lub empiryczno-teoretyczny. Do etapu zakwalifikowały się zespoły:

  1. Wiktoria Walkowiak i Szymon Andrzejewski - Budżety gospodarstw domowych (dochody i wydatki gospodarstw domowych, skłonność do oszczędzania w gospodarstwach domowych, produkty bankowe stosowane w gospodarstwach domowych - lokaty, kredyty, rachunki bieżące itp.)
  2. Katarzyna Bosacka i Angelika Piękna - Sytuacja na rynku pracy wybranych grup społecznych (wykształcenie a status na rynku pracy, sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, aktywność zawodowa na wsi i w mieście)
  3. Lidia Bednarek i Karolina Pankros - Ekonomia i finanse z perspektywy młodego człowieka (zachowania finansowe młodzieży, zachowania konsumpcyjne młodego pokolenia, młodzi ludzie na rynku pracy).

Drugi etap konkursu odbył się w siedzibie organizatora i polegał na przedstawieniu prezentacji multimedialnych eseju z pierwszego etapu konkursu. Ocenie podlegały następujące elementy prezentacji: dobór i wartość merytoryczna prezentowanych treści oraz struktura prezentacji, sposób prezentacji oraz jej strona graficzna.

Uczniowie posługując się piękną polszczyzną i językiem ekonomicznym w sposób rzeczowy przedstawili wyniki swoich badań, podczas sporządzonej prezentacji multimedialnej.

Praca i trud uczniów zostały nagrodzone nie tylko dyplomami, certyfikatami i nagrodami rzeczowymi, ale co najważniejsze wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenie o przyjęciu na studia na wybrany kierunek Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego bez postępowania kwalifikacyjnego, z maksymalną liczbą punktów.

Ogromne gratulacje za poświęcony czas na badania i wnioski!

GALERIA

Wyszukiwarka

srebrna tarcza technika 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest wśród 150 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2018”

 

edziennik


logo NPRC


logo kartaSzkolnabip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap