Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Ekonomiści laureatami konkursu - indeksy na Uniwersytet Przyrodniczy!

logo Laureaci UP

"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje". Ford Henry

Dnia 1 czerwca 2017 roku w sali wykładowej Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu "Zostań Ekonomistą". Uczniowie klasy III TEK (technik ekonomista) pod opieką pani Agnieszki Pol, nauczyciela przedmiotów ekonomicznych, w sposób profesjonalny przestawili swoją pracę przed Kapitułą Konkursu, której przewodniczyła prof. dr hab. Władysława Łuczka.

Celem konkursu było wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów ekonomicznych.

Pierwszy etap polegał na pracy zespołowej uczniów w szkołach. Mieli oni za zadanie napisanie eseju, zredagowanego według wymagań organizatora. Esej musiał mieć charakter empiryczny lub empiryczno-teoretyczny. Do etapu zakwalifikowały się zespoły:

  1. Wiktoria Walkowiak i Szymon Andrzejewski - Budżety gospodarstw domowych (dochody i wydatki gospodarstw domowych, skłonność do oszczędzania w gospodarstwach domowych, produkty bankowe stosowane w gospodarstwach domowych - lokaty, kredyty, rachunki bieżące itp.)
  2. Katarzyna Bosacka i Angelika Piękna - Sytuacja na rynku pracy wybranych grup społecznych (wykształcenie a status na rynku pracy, sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, aktywność zawodowa na wsi i w mieście)
  3. Lidia Bednarek i Karolina Pankros - Ekonomia i finanse z perspektywy młodego człowieka (zachowania finansowe młodzieży, zachowania konsumpcyjne młodego pokolenia, młodzi ludzie na rynku pracy).

Drugi etap konkursu odbył się w siedzibie organizatora i polegał na przedstawieniu prezentacji multimedialnych eseju z pierwszego etapu konkursu. Ocenie podlegały następujące elementy prezentacji: dobór i wartość merytoryczna prezentowanych treści oraz struktura prezentacji, sposób prezentacji oraz jej strona graficzna.

Uczniowie posługując się piękną polszczyzną i językiem ekonomicznym w sposób rzeczowy przedstawili wyniki swoich badań, podczas sporządzonej prezentacji multimedialnej.

Praca i trud uczniów zostały nagrodzone nie tylko dyplomami, certyfikatami i nagrodami rzeczowymi, ale co najważniejsze wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenie o przyjęciu na studia na wybrany kierunek Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego bez postępowania kwalifikacyjnego, z maksymalną liczbą punktów.

Ogromne gratulacje za poświęcony czas na badania i wnioski!

GALERIA

Wyszukiwarka

srebrna tarcza technika 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest wśród 150 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2018”

 

edziennik


Projekt: Nauka - to lubię!


logo NPRC


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap