Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Konkurs "Zostań Ekonomistą"

logo zostań ekonomistą

Organizatorem Konkursu jest Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do konkursu w ramach współpracy z uczelnią przystąpili uczniowie klasy III TEK (technik ekonomista):

  • zespół 1: Wiktoria Walkowiak i Szymon Andrzejewski,
  • zespół 2: Karolina Pankros i Lidia Bednarek,
  • zespół 3: Angelika Piękna i Katarzyna Bosacka.

Wyniki konkursu będą znane w maju.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów ekonomicznych.

Główne obszary tematyczne Konkursu:

  1. Ekonomia i finanse z perspektywy młodego człowieka (zachowania finansowe młodzieży, zachowania konsumpcyjne młodego pokolenia, młodzi ludzie na rynku pracy - w oczach licealisty).
  2. Budżety gospodarstw domowych (dochody i wydatki gospodarstw domowych, skłonność do oszczędzania w gospodarstwach domowych, produkty bankowe stosowane w gospodarstwach domowych - lokaty, kredyty, rachunki bieżące itp.).
  3. Sytuacja na rynku pracy wybranych grup społecznych (wykształcenie a status na rynku pracy, sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, aktywność zawodowa na wsi i w mieście).
  4. Problemy gospodarki światowej (rola banków centralnych, modele polityki fiskalnej na świecie, interwencjonizm czy liberalizm, alternatywne formy opodatkowania, światowy rynek usług, zmienność cen surowców energetycznych).
  5. Agrobiznes w kraju i na świecie (ekonomika gospodarstw rolnych, uwarunkowania rolnictwa w Polsce, znaczenie rolnictwa w gospodarce kraju, zasoby pracy w rolnictwie, zachowania i zmiany postaw konsumentów na rynku żywnościowym, zmienność cen produktów rolnych, handel międzynarodowy produktami rolnospożywczymi, wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE na przemiany agrobiznesu w Polsce, modele polityki rolnej na świecie).
  6. Rozwój społeczno-gospodarczy (na poziomie regionu, gminy, jego uwarunkowania, inwestycje lokalne, wykorzystanie funduszy unijnych, oczekiwania mieszkańców, itp.).

Opiekunem uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych biorących udział w konkursie jest pani Agnieszka Pol.

GALERIA

Wyszukiwarka

zlota-tarcza-technika-2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1
w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zostało sklasyfikowane wśród najlepszych techników
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017"


edziennik


logo NPRCbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap