Młodzieżowi Liderzy Zdrowia

zsp boxUczniowie klasy I TB (technik budownictwa) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni Katarzyna Miczuga, Hanna Borowiak, Magdalena Lewandowska, Joanna Jałoszyńska oraz Mikołaj Bączkiewicz wzięli udział w szkoleniu "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia", zorganizowanym przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, Komendę Powiatową Policji oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrześni - Urząd Miasta i Gminy we Wrześni.

Szkolenie składało się z dwóch etapów: I etap dotyczący tematyki w zakresie HIV, II etap dotyczący tematyki w zakresie substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki, alkohol). Szkolenie przebiegało w formie wykładów i zajęć interaktywnych.

Po ukończeniu zajęć uczniowie ZSP zdobyli dyplom "Młodzieżowego lidera zdrowia".

GALERIA