Praktyki na Politechnice Poznańskiej

logo 3ati PPOd 8 do 12 czerwca 2015 roku klasa III ATI (technik informatyk) pod opieką pana Dariusza Mordala i pana Pawła Grześkowiaka brała udział w praktykach laboratoryjnych na Politechnice Poznańskiej, w ramach projektu "Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe". To projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Liderem w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, partnerem Politechnika Poznańska.

Praktyki laboratoryjne mają na celu stworzenie rzeczywistych warunków pracy wzbogaconych możliwością pełnego zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem.

Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, a niektórzy zaliczyli je z wyróżnieniem. W ostatnim dniu praktyk uczniowie zwiedzali Politechnikę Poznańską, spotkali się z doradcą zawodowym oraz otrzymali certyfikaty.

Podczas zajęć uczniowie wykonywali następujące ćwiczenia:

  • montaż stanowisk komputerowych,
  • instalacja systemów Windows i Linux,
  • tworzenie strony internetowej,
  • spawanie światłowodów,
  • montaż i konfiguracja toru miedzianego,
  • pomiar toru miedzianego,
  • konfiguracja VLAN,
  • konfiguracja sieci WiFi,
  • konfiguracja aparatów VoIP,
  • tworzenie projektów do druku 3D.

Czas realizacji projektu przewidziano na okres od 1 lipca 2012 do 30 września 2015 roku.

GALERIA