Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

pielgrzymka maturzystowDnia 30 marca 2015 roku maturzyści klas czwartych udali się na pielgrzymkę do Częstochowy. Podczas wyjazdu wszyscy uczniowie czynnie uczestniczyli we Mszy Świętej na Jasnej Górze oraz drodze krzyżowej, które były modlitwą oraz ofiarą za pomyślne zdanie egzaminów maturalnych. Po tych nabożeństwach część uczniów udała się do Wrześni, a pozostała grupa do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie w Domu Pielgrzyma znajdował się punkt noclegowy.

Rano, po zwiedzaniu i modlitwie w Klasztorze i Bazylice Matki Bożej Anielskiej przejechaliśmy do obozu Auschwitz I. Podczas zwiedzania przewodnik przybliżył uczniom ZSP ważną i znaczącą dla narodu historię tego miejsca. Następnie w obozie Auschwitz-Birkenau II kontynuowaliśmy zwiedzanie, które niestety nie przebiegło pomyślnie z powodu złych warunków pogodowych. Po tym udaliśmy się do autobusu, aby powrócić do swoich domów po pielgrzymce, która miejmy nadzieję zaowocuje dobrymi wynikami egzaminów maturalnych.

Paula Drażniuk

GALERIA