Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B

olimpiada innowacjiDnia 9 marca 2015 roku w godz. 8:00-10:00 odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B. Zadaniem uczniów było napisać prawidłowe odpowiedzi do testu wielokrotnego wyboru, dokonać zgłoszenia projektu wynalazczego (wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub projektu racjonalizatorskiego), a także rozwiązać dwa zadania związane z ustawą "Prawo własności przemysłowej".

Do eliminacji szkolnych przystąpili uczniowie kl. II TE (technik elektronik i II TEK (technik ekonomista). Do eliminacji okręgowych, które odbędą się 24 marca 2015 roku w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu zakwalifikowały się następujące osoby:

  • 1 miejsce - Marika Kruk - II TEK
  • 2 miejsce - Monika Majka - II TEK
  • 3 miejsce - Kacper Raźny - II TE
  • 4 miejsce - Przemysław Paluszyński - II TE
  • 5 miejsce - Adam Dutkiewicz - II TE
  • 6 miejsce - Monika Sobczak - II TEK

Gratulacje dla wszystkich uczniów! Dyplomy i drobne upominki dla wyżej wymienionych osób zostaną wręczone w piątek godz. 9:20, w sali 210. Życzę przyjemnej nauki - przypominam, że do eliminacji okręgowych zostało tylko 13 dni!

Opiekunem olimpiady jest pani Agnieszka Pol.