Stan wojenny. Pamiętamy!

stan wojennyW związku ze zbliżającą się rocznicą wprowadzenia stanu wojennego biblioteka szkolna zaprasza na wystawę poświęconą temu wydarzeniu. Ekspozycja znajduje się przy sali 108, na parterze nowego budynku. 13 grudnia 1981 roku oraz cały okres obowiązywania stanu wojennego miały duży wpływ na późniejsze losy Polski i obywateli. Przez długi czas prawda o tych wydarzeniach była fałszowana; można było mówić o nich dopiero po 1989 roku.

"Przygotowania do stanu wojennego rozpoczęto na ponad rok przed jego wprowadzeniem. W październiku 1980 r. - a zatem kilka tygodni po podpisaniu porozumień społecznych w Szczecinie i Gdańsku, umożliwiających utworzenie NSZZ "Solidarność" - Komitet Obrony Kraju i działający z jego polecenia Sztab Generalny Wojska Polskiego przystąpiły do opracowania planów takiej operacji. (...) W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., nie czekając nawet na formalne uchwalenie przez Radę Państwa dekretu o stanie wojennym, grupy funkcjonariuszy milicji i Służby Bezpieczeństwa zaczęły zajmować siedziby struktur "Solidarności" oraz zatrzymywać działaczy Związku. (...)

Aby wywrzeć wrażenia na społeczeństwie, na ulice największych miast skierowano 70 tys. żołnierzy i 30 tys. milicjantów z kilkoma tysiącami czołgów, transporterów opancerzonych i wozów bojowych. (...)
Dla ułatwienia sobie kontroli nad krajem władze zmilitaryzowały większość najważniejszych instytucji oraz zakładów przemysłowych, kierując do nich ponad 8 tys. komisarzy wojskowych. (...)

Najpowszechniejszą formą oporu w pierwszych dniach były strajki okupacyjne. (...) Szczególnie dramatyczny przebieg miały strajki w kopalniach górnośląskich, gdzie górnicy stawili czynny opór. 16 grudnia 1981 r. w Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach w trakcie kilkugodzinnych walk milicjanci użyli broni palnej, zabijając dziewięciu górników.(...)

Zawieszenie, a następnie zniesienie 22 lipca 1983 r. stanu wojennego miało w dużym stopniu charakter propagandowy."

za: Antoni Dudek, Wprowadzenie, [w:] Stan wojenny, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2002 r.

Dla zainteresowanych polecamy lekturę następujących książek:

  1. Holzer Jerzy: Polska 1980-1981. Czasy pierwszej Solidarności, Warszawa 1995.
  2. Paczkowski Andrzej:, Droga do "mniejszego zła". Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 - styczeń 1982, Kraków 2002.
  3. Stan wojenny w dokumentach PRL (1980-1983), oprac. Bogusław Kopka i Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2001.

GALERIA