logo_podsumowanie_ŚD_2022

Święto Drzewa i Dzień Krajobrazu

W miniony piątek w pracowniach architektury krajobrazu obchodziliśmy dwa dla nas najważniejsze święta – Święto Drzewa i Dzień Krajobrazu. Tradycyjnie już na terenie naszej szkoły z tej okazji posadziliśmy nowe drzewo, tym razem jest to wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ (Prunus serrulata ‘Kanzan’), ale nie zabrakło również innych roślin tych mniejszych i większych, których walory dekoracyjne będziemy podziwiać dopiero wiosną. Między klasami kształcącymi się w kierunku technik architektury krajobrazu odbył się konkurs – Drzewo twórcze. Wszystkie powstałe prace były naprawdę bardzo kreatywne i efekt końcowy zaskakujący. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy 4 TAp (technik architektury krajobrazu), ale nie zapomnieliśmy o pozostałych. W międzyczasie odwiedzili nas uczniowie miejscowych podstawówek i dzieci z przedszkola, którym próbowaliśmy zaszczepić zamiłowane do natury. W czasie rozmów zrodziły się nowe pomysły współpracy międzyszkolnej.

Podsumowaniem wszystkich akcji był wykład pani doktor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Agnieszki Wilkaniec, gdzie głównie podkreślona była  istota kompozycji krajobrazu wiejskiego, zastosowanych gatunków i układów, które nie ingerują w krajobraz naturalny.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia, szczególnie naszym uczniom, bo to oni kształtują i pielęgnują zieloną przestrzeń wokół naszej szkoły.

Skip to content