#Szkoła Pamięta. 1 marca Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

logo NDP 2020Uczennice naszej szkoły wzięły udział w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni" , który odbył się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Ministra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej. Organizatorami konkursu były: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił zbrojnych oraz Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego z Lublina.

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu." [Preambuła ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz.160)].

Uczestnicy konkursu mogli przygotować pracę w jednej z trzech kategorii o Żołnierzach Wyklętych. Uczennice naszej szkoły: Martyna Nowaczyk z klasy II TEK (technik ekonomista), Paulina Kamińska z klasy I Ekp (technik ekonomista), Katarzyna Podlewska z klasy I Ekp (technik ekonomista), Nikola Żyżniewska z klasy I Ekp (technik ekonomista), oraz Amelia Przybyłek z klasy I TAp (technik architektury krajobrazu), wybrały kategorię "praca plastyczna". Prace zostały przesłane na adres organizatora dnia 31 stycznia 2020 roku. Wyniki konkursu zostaną podane 1 marca 2020 roku, na stronie konkursu. Trzymamy kciuki.

Poniżej prezentujemy prace konkursowe naszych uczennic.

GALERIA

praca Martyny Nowaczyk z kl. II TEK

praca Pauliny Kamińskej z kl. I Ekp

praca Katarzyny Podlewskiej z kl. I Ekp

praca Nikoli Żyżniewskiej z kl. I Ekp

praca Amelii Przybyłek z kl. I TAp