Etap okręgowy IV Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

olimpiada wiedzy o filmie10 stycznia 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu, odbył się etap okręgowy IV Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. W konkursie wzięło udział dwóch uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych: Stanisław Roszkowiak oraz Oskar Wąsiewicz z klasy IV TI (technik informatyk). Uczestnicy musieli rozwiązać test zawierający 40 pytań zamkniętych, a także opisać obejrzany film oraz zaprezentowany plakat filmowy.

W ramach II etapu uczniowie zrealizowali również zadanie projektowe, polegające na stworzeniu autorskiej kampanii promocyjnej fikcyjnego filmu, odnoszącego się do dzieła literackiego powstałego po roku 2000.